76 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

SP 376 PAMIĘTA !