Dla rodziców

Ogłoszenie Intendenta

U W A G A !!!                              Opłaty za obiady  na  MAJ 2021                           KLASY: Ib, IId, IIa, IIc, IIIb,                     1. Dzieci 15 dni x 6,00 zł  = 90,00 zł.( zupa+II danie)                   2. Dzieci 15 dni x 5,00 zł  =...

Ogłoszenie Intendenta

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376 Informuje ,iż zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci za miesiąc marzec 2021 zostały naliczone i rozpoczęła się ich realizacja. Po konsultacji z Dyrektorem  placówki w celu zabezpieczenia ostatniego tygodnia kwietnia,...

Ogłoszenie Intendenta

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376   Zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci w miesiącu marcu 2021 będą  realizowane najwcześniej po ogłoszeniu przez Ministra Oświaty decyzji co do dalszej nauki dzieci klas 1-3 po 19 kwietnia...