Dni wolne

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe

18-31 stycznia 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia-6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

25, 26, 27 maj 2021 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

     

 1 listopada 2020 r.

11 listopada 2020 r.

1 stycznia 2021 r.

6 stycznia 2021 r.

1 maja 2021 r.

3 maja 2021 r.

3 czerwca 2021 r.

 

Po zasięgnięciu opinii  rady rodziców, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego zostały ustalone

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 14 października 2020 r.

 25 maj 2021 r.

 26 maj 2021 r.

 27 maj 2021 r.

 4 czerwca 2021 r.

 

 

_Kalendarz roku szkolnego 2020_2021