STRAJK NAUCZYCIELI

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

Szanowni Rodzice

 

  • W dniach 18-19 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się referendum dotyczące strajku. Został powołany Komitet Strajkowy. Pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem, który planowany jest od 8 kwietnia br. aż do odwołania.

 

  • Prezydent m.st. Warszawy, powołał sztab kryzysowy w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

            http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z planowanym-strajkiem/21498-sztab-kryzysowy

 

            Załącznik 1

           Zarządzenie Prezydenta

 

  • We wtorek, 26 marca było kolejne posiedzenie warszawskiego sztabu kryzysowego powołanego w związku z planowanym strajkiem nauczycieli.

 

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21497-warszawa

 

W szkołach zakończyły się referenda. Zgodnie z zebranymi informacjami w Warszawie do strajku przystąpi 90% szkół podstawowych, 85% szkół ponadpodstawowych i 62% przedszkoli. Jednak, do dnia strajku nie będziemy wiedzieć, ilu nauczycieli nie będzie pracować w strajkujących placówkach – podkreśla Rafał Trzaskowski …

 

2 kwietnia na stronie www.edukacja.warszawa.pl zostanie opublikowany wykaz placówek, które przygotują ofertę bezpłatnych zajęć dla rodziców z dziećmi. Szczegółowe informacje rodzice będą mogli uzyskać nie tylko od dyrektorów placówek, ale również przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz od koordynatorów dzielnicowych.

 

  • KOMUNIKAT

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21501-komunikat

Rozpoczęcie strajku zaplanowano na 8 kwietnia 2019 r. Z wstępnych danych wynika, że skala strajku w warszawskich placówkach będzie bardzo duża.
 W związku z tym, prosimy rodziców, aby w miarę możliwości, zaopiekowali się dziećmi w pierwszych dniach strajku.

Burmistrzowie wszystkich dzielnic spotkają się w najbliższym czasie z przedstawicielami Rad Rodziców w celu omówienia organizacji pracy szkół.

            Załącznik 2

           Pismo do Rad Rodziców

 

  • Kontakt telefoniczny – informacja na temat strajku

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21506-kontakt

  • Zgodnie z paragrafem 2 i 3 pkt 3) 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1631) jest możliwość ubiegania się o zasiłek Z-15A  „Wniosek o zasiłek opiekuńczy w powodu sprawowania opieki nad dzieckiem” , mając na uwadze fakt, że

          ” § 3. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

             1)1)…;

             2) …;

             3)2) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;  „

                 
 
 
                  Załącznik 3
  •   Wyszukiwarka – bezpłatna oferta zajęć

                 Bezpłatna oferta przygotowana przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, w których będzie można spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole będzie zamknięte. Umożliwiamy skorzystanie z miejskich obiektów, oferujemy atrakcje z udziałem instruktorów i trenerów. Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też oferta jest ważna dla dzieci z rodzicami/opiekunami.
                
 
  • Straż Miejska – bezpłatna oferta zajęć dla uczniów ze szkół, w których planowany jest strajk nauczycieli

               W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w placówkach oświatowych, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia różnorodnych zajęć dzieciom korzystającym z dostępności miejskich instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji, jako miejsc, które mogłyby zorganizować dzieciom opiekę, Straż Miejska m.st. Warszawy proponuje wsparcie dla instytucji, które zostaną wskazane jako miejsca w których uczniowie zamkniętych szkół będą spędzać czas, poprzez zorganizowanie różnorodnej formy aktywności:
 
             1. Zajęcia edukacyjno – informacyjne.
             2. Teatr Na Straży.
             3. Pierwsza Pomoc
             4. Wizyta na oddziałach terenowych Straży Miejskiej.
             5. Konkursy, gry i zabawy.
             6. Rozgrywki sportowe.
             7. Rowerowy tor przeszkód.
             8. Miasteczko Ruchu Drogowego.