Rekrutacja 2019/2020

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych.

W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte  w ulotce informacje odpowiedzą na Państwa wiele pytań
i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych.

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami.

  1. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020
  2. List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf
  3. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020