Rekrutacja do klas pierwszych – szkoła ponadpodstawowa

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klasy VIII na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.
W załączniku zamieszczamy Harmonogram spotkań.

Terminy dni otwartych w Szkołach Ponadpodstawowyc – arkusz excelowy spakowany w formacie.zip