Spotkania z Rodzicami

„W roku szkolnym 2021/2022 spotkania z rodzicami odbywać się będą online na platformie edukacyjnej eduwarszawa. W tym roku dalej pracujemy w reżimie sanitarnym, dlatego zebrania z wychowawcą klasy organizowane będą online. Loginy i hasła do platformy edukacyjnej eduwarszawa otrzymali wychowawcy klas do przekazania uczniom lub ich rodzicom.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza się organizację spotkania indywidualnego, stacjonarnie na terenie szkoły.”

I półrocze_Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021-22