Szkolna Rada Rodziców

Nr konta do wpłat składek na rzecz Rady Rodziców to

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 376 w Warszawie
Santander Bank 40109025900000000155762265

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, składka na cele oświatowe