Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na marzec 2020
będą zbierane w dniach :

24, 25, 26 LUTEGO

w pokoju intendenta przy stołówce

od godz.7,30 – 9,00 i od godz. 14,00- 15,00

 

Dzieci 22 dni x 6,00 zł (pełen obiad) = 132,00

Dzieci 22 dni x 5,00 zł (II danie) = 110,00

Pracownicy 22 dni x 8 zł (pełen obiad)= 176,00

 

Przelewy za obiady proszę dokonywać również w/w terminach do dnia 27 lutego!

Przelewy dokonywane po 27 lutym proszę udokumentować na dzień 02 marca potwierdzeniem przelewu.Przy braku potwierdzenia dokonanej opłaty dzieciom nie będą wydawane posiłki!

 

 

 

Proszę o przestrzeganie terminów płatności!!!!!!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27