Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

                               Opłaty za obiady  na LISTOPAD 2020

 

                  1.  Dzieci 20 dni x 6,00 zł  =  120,00( zupa+II danie)

                  2. Dzieci 20 dni x 5,00 zł   =   100,00( II danie)

                  3. Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200,00

 

        Wpłaty przelewem proszę dokonywać  w dniach 28 X – 30 X 2020

 

                                Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27  lub na adres :mkomuda@sp376.pl

 

 

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE :

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ADRES ODBIORCY :04-401 Warszawa ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032   

Tytuł Przelewu:  
Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie  
Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku
(pełen obiad czy II danie)  
Opłata za obiad na miesiąc/rok……..

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zawiesza się do odwołania 
przyjmowanie przez intendenta wpłat gotówkowych
                                                                                             

 

Proszę o przestrzeganie terminów płatności!!!!!!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27