Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na październik 2021

 

 

1. Dzieci 20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 20 dni x 10,00 zł = 200,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 23 do 29 września 2021.
Płatności dokonane po terminie,  nie gwarantują ,,natychmiastowego”wydania posiłku dla dziecka!!!

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać e-mailem do godz. 9.00 

                                                             na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na WRZESIEŃ 2021

 

 

1. Dzieci 19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł. ( II danie)

3. Pracownicy 19 dni x 10,00 zł = 190,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w dniach od 23 do 27 sierpnia 2021.

Obiady są wydawane od 6 września 2021.

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać e-mailem do godz. 9.00 

                                                             na adres: tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl

 

 

                             

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na CZERWIEC 2021

 

KLASY: 1 -3 ,

1. Dzieci 13 dni x 6,00 zł = 78,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł. ( II danie)

 

KLASY: 4-8,

1. Dzieci 16 dni x 6,00 zł = 96,00 zł.( zupa+II danie)

2. Dzieci 16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł. ( II danie)

 

  Pracownicy 16 dni x 10,00 zł = 160,00 zł.

 

Wpłaty przelewem proszę dokonywać do 2 czerwca 2021.

Obiady są wydawane do 24 czerwca.

 

 

 

                           Nieobecność dziecka na obiedzie

                      proszę zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 

                               tel. 611 93 39 w 27.

                               lub na adres: mkomuda@sp376.pl

 

 

                             

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE :

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ADRES ODBIORCY :04-401 Warszawa ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032   

Tytuł Przelewu:  
Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie  
Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku
(pełen obiad czy II danie)  
Opłata za obiad na miesiąc/rok……..

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zawiesza się do odwołania 
przyjmowanie przez intendenta wpłat gotówkowych
                                                                                             

 

Proszę o przestrzeganie terminów płatności!!!!!!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27