Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A

   Opłaty za obiady  na PAŹDZIERNIK 2019              

 

(wpłaty gotówkowe) będą zbierane w dniach :

                               23,24,25 września

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz. 7:30 – 9:00 i od godz. 14:00- 15:00

 

                    Dzieci 23 dni x 5,00 zł  =  115,00

                    Dzieci 23 dni x 4,00 zł   =  92,00

                    Pracownicy 23 dni x 6,50 zł = 149,50

 

 

Przelewy za obiady proszę dokonywać najpóźniej

 do 29.09.2019  

 

14.10.2019r -Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I, dzień bez zajęć dydaktycznych, stołówka pracuje jak w dzień powszedni.

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

W miesiącu wrześniu nie będzie możliwości wpłat gotówkowych.  

Żywienie rozpocznie się od 03.09.2019r

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27