Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

 TERMIN ZBIERANIA OPŁAT ZA OBIADY

NA  LUTY 2020 r.

Opłaty za obiady będą zbierane w dniach :

27, 28  STYCZNIA 2020 r.

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz.7,30 – 9,00 i od godz. 14,00- 15,00

 

                    Dzieci  10 dni x 5,00 zł (pełen obiad) =   50,00 zł

                    Dzieci  10 dni x 4,00 zł (II danie)         =  40,00 zł

                    Pracownicy 10 dni x 6,50 zł                    = 65,00 zł

 

Przelewy za obiady proszę dokonywać również  w/w terminach NAJPÓŹNIEJ do 04.02.2020r

Proszę zgłaszać wszystkie planowane nieobecności  przy wpłatach na obiady ( wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina itd.)

 

Proszę o przestrzeganie terminów płatności!!!!!!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27