Terminy zbierania opłat za obiady

U W A G A !!!

Opłaty za obiady  na LISTOPAD 2019

 

będą zbierane w dniach :

                               25, 28, 29   PAŹDZIERNIKA

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz.7,30 – 9,00 i od godz. 14,00- 15,00

                    Dzieci 19 dni x 5,00 zł  =  95,00

                    Dzieci 19 dni x 4,00 zł   =  76,00

                    Pracownicy 19 dni x 6,50 zł = 123,50

 

Przelewy za obiady

 proszę dokonywać do  30.10.2019 

 

14.10.2019r -Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I, dzień bez zajęć dydaktycznych, stołówka pracuje jak w dzień powszedni.

 

U W A G A !!!

W dniu 14.10.2019r

 

 Stołówka szkolna wydaje obiady jak w dzień nauki szkolnej (do godz.14.00)

Intendent prosi o zgłaszanie dzieci

(do piątku 11.10.2019),które rezygnują z obiadu

 w w/w dniu.

 

Odpisy będą dokonywane TYLKO na podstawie zgłoszenia nieobecności dziecka!!!

 

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE  

NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..                                                                                                                                           

W miesiącu wrześniu nie będzie możliwości wpłat gotówkowych.  

Żywienie rozpocznie się od 03.09.2019r

 

 

telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27