APEL Z OKAZJI 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Witaj maj, trzeci maj…”

 

9 maja 2018r. uczciliśmy uroczystym apelem 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W części oficjalnej nauczyciel historii pan Michał Chamczyk interesująco opowiedział o zdradzie magnatów i rozbiorach Polski. Wytłumaczył, dlaczego obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi.

W części artystycznej uczniowie klasy VII a zaprezentowali scenki, podczas których wcielili się w naszych zaborców – Austrię, Rosję i Prusy.
W roli Austrii wystąpiła Olga Szczecińska, w roli Rosji – Nina Szczecińska,
a w roli Prus Junior Chitanta. Państwa zaborcze w symbolicznej scence odebrały Rzeczypospolitej przynależne do niej ziemie. Polska (w tej roli Aleksandra Kubanowska) odpierała ataki zaborców, ale bezskutecznie. Odbyła się też konferencja z udziałem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego postać odtworzył Tomasz Jaskuła. Obok króla zasiadła jego siostra Izabela Branicka, którą zagrała Natalia Bujalska. Panowie szlachta (Kacper Banaszewski, Jerzy Jarzyna i Jeremi Jaskulski) wiwatowali na cześć króla, który zwołał Sejm i zaprzysiągł Konstytucję. W roli dziennikarzy wystąpili: Aleksandra Kubanowska, Erwin Więcek, Maciej Regulski. Kwiaty pod stopy króla zgodnie z tekstem pieśni rzucała Klaudia Janecka z kl. II D.

Chór szkolny pod opieką p. Ewy Czajki uświetnił uroczystość pieśniami patriotycznymi. Piękny wokal zaprezentowali: Amelia Bepierszcz i Alicja Bojara z kl. IV a, Magdalena Księżycka z kl. II D i Franciszek Karandziej
z klasy III a. W roli prowadzących wystąpili: Alicja Strzelczyk i Michał Piekarski. Młodzież do występu przygotowali: p. Ewa Czajka i p. Agnieszka Strzelczyk.