KONKURS PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNY „WIOSNA WIERSZEM MALOWANA”

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w szkolnym konkursie logopedyczno-plastycznym „Wiosna wierszem malowana”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie interpretacji wybranego utworu poetyckiego o wiośnie w formie pracy plastycznej.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu, zapoznanie się z klauzulą informacyjną, wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz akceptację oświadczenia (załącznik nr 1 umieszczony na stronie internetowej szkoły).
Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu w formacie A3 lub A4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką informacyjną, umieszczoną na jej odwrocie z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa oraz wiek ucznia).
Do pracy należy dołączyć treść interpretowanego wiersza wraz z autorem i tytułem wiersza. Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście organizatorom konkursu do 14 kwietnia 2023 r., z dopiskiem konkurs logopedyczno-plastyczny „Wiosna wierszem malowana”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.04.2023 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach oraz terminie odbioru nagród i wyróżnień na stronie internetowej szkoły.
Przy ocenianiu komisja weźmie pod uwagę:
– zgodność pracy z treścią wybranego utworu literackiego o wiośnie,
– oryginalność i pomysłowość formy plastycznej,
– estetykę pracy,
– ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, kolorystyka, trudność wykonania).
Nagrody w konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, w klasach I-III oraz IV-VIII za: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu:  Róża Błońska, Aneta Paczkowska

Szkolna zbiórka makulatury- podsumowanie

Dziękujemy Wszystkim Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły za udział w Szkolnej Zbiórce Makulatury.

Celem akcji było zachęcenie dzieci i rodziców do selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz dbanie o środowisko naturalne.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję, wspomagali najmłodszych uczniów i przynosili ciężkie paczki zużytego papieru.

Podczas trzech tygodni trwania zbiórki udało nam się osiągnąć coś niesamowitego, zebraliśmy aż trzy tony makulatury. Wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, więc razem przyczyniliśmy się do uratowania aż 51 drzew.

Rywalizacja między klasami była zacięta. Ostatecznie w konkursie wygrała klasa III c, która zebrała ponad 525 kg, drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy II c gromadząc 474 kg, natomiast trzecie miejsce należy do klasy I a z wynikiem 188 kg. 

Nagrody dla zwycięskich  klas wręczymy w przyszłym tygodniu.

Zebrane fundusze (ponad 500 złotych) zostaną przeznaczone na organizację Dnia Dziecka.

Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim Panu Sławomirowi Paziewskiemu za poświęcenie i zaangażowanie oraz organizację transportu ze szkoły do punktu skupu.

Zachęcamy do brania  udziału w akcjach ekologicznych na terenie naszej szkoły.

Razem możemy więcej!

 

 

 

Zima w Mieście II turnus

Przypominamy, że każdy uczestnik zimy w mieście zobowiązany jest do posiadania:

LEGITYMACJI SZKOLNEJ;

– obuwia na zmianę;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

PROGRAM AKCJI zima w mieście II turnus

godziny_posiłków_II turnus

Bal Karnawałowy 2023

2 lutego 2023 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów z klas I-III.  Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać: królewny, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy i ostatnio bardzo popularną Wednesday Addams . 

Bal prowadził wodzirej, który zachęcał wszystkich radosną muzyką do tańca i zabaw. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Nauczycielom, którzy pomogli w dekorowaniu sali. 

Bal mógł być zorganizowany dzięki funduszom zebranym podczas Kiermaszu Świątecznego oraz wsparciu Rady Rodziców.  

 

 

Szkolna Zbiórka Makulatury

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do  udziału w Szkolnej Zbiórce Makulatury.

Zbiórka połączona jest z konkursem  dla uczniów klas I-III

Cele akcji:
– kształtowanie wśród uczniów prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania w domu i szkole,
– uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych.

Czas trwania akcji:
16.01.2023r. – 3.02. 2023r.

Wśród uczniów klas I-III ogłaszamy konkurs na Eko Klasę. Ilość zebranych kilogramów przez uczniów danej klasy będzie decydować o zajętej pozycji. Wygrywa ta klasa, której uczniowie zbiorą największą ilość makulatury.

W ramach konkursu mogą być zbierane wyłącznie odpady stanowiące makulaturę gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego.

Przyniesiona makulatura musi być związana sznurkiem, ewentualnie w kartonie i opisana: imię ucznia, klasa. Ułatwi to ważenie i rejestrowanie makulatury i oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
Ze względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym terminie do portiera na parterze.
Dla zwycięskiej klasy przewidziane są nagrody.

Akcja GÓRA GROSZA

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w XXIII edycji Góry Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci i rodzin.

 Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce  i trwa do 28 lutego 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku:

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/

Regulamin-XIII-akcji-Gora-Grosza

 

Serdecznie zapraszamy!

Opiekunowie:

p. Aneta Paczkowska, p. Aneta Tarnawska, p. Monika Gut

Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej, który od kilku lat jest  naszą szkolną  tradycją przy okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze I-III i starsze IV-VIII.

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 13.00

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 28 października 2022 r.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Regulamin szkolnego konkursu pieśni patriotycznej

zgoda na udział

LATO W MIEŚCIE 2022

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

tel./fax (22) 611-93-39

e- mail: sp376@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

wychowawca świetlicy Natalia Karbownik

e-mail: nkarbownik@sp376.pl

 

 

Warszawska Akcja „Lato w mieście” 18 lipca- 29 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, już od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w mieście”. Tak, jak dotychczas, warszawscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w okresie wakacji oraz zagwarantowane wszelkie atrakcje.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w mieście” odbywają się poprzez elektroniczny system zgłoszeń dostępny pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Strona zostanie aktywowana 10 maja br. Dnia poprzedniego, tj. 9 maja br. ukaże się oferta dla całej Warszawy.

Dla Państwa informacji, zamieszczamy harmonogram feryjnych punktów w dzielnicy Rembertów.

Harmonogram działania Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych i Punktów Specjalistycznych

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

(pełna nazwa szkoły)

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1],
 • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych oraz z wyjątkiem ostatniego turnusu).
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 3.10.2022 r.,
  po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e- mailowego: nkarbownik@sp376.pl lub SMS- owego: 723 371 382) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 8.09.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica
ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009
 • posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy
  i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 5. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa
  w Akcji „Lato w Mieście” 2022.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

Rowerowy Maj 2022

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy weźmie udział w Kampanii Rowerowy Maj. Głównym celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. Uczestnikiem Rowerowego Maja może być każdy uczeń. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Kampanii jest podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna i przekazanie jej  wychowawcy do 8 kwietnia 2022 roku.  Uczeń, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny (na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce), otrzymuje naklejki – jedną do rowerowego dzienniczka, a drugą na wspólny plakat klasowy.

Zapraszamy wszystkich do udziału w Kampanii Rowerowy Maj!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie organizatora Kampanii www.rowerowymaj.eu

Szkolni Koordynatorzy

 Aneta Paczkowska (klasy 1-3 ), Dariusz Głowacki (klasy 4-8 )

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Szkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W dniu 19 stycznia 2022 r. w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

W kategorii klas I-III zwyciężyli:

I miejsce – Ewa Jasek – 2c,
Kalina Stubińska – 2c
II miejsce – Stanisław Zadrożny – 2a
Hanna Świderska – 1b
III miejsce – Krzysztof Michalak – 2a
Maria Broniewicz – 3b

Wyróżnienia: Aleksander Zarzecki – 2c, Lena Janicka – 2c, Alicja Ratowska – 1c

W kategorii klas IV-VIII  zwyciężyli:

I miejsce – Anhelina Mudrytska- 4a
II miejsce – Maria Ladzik – 5b
III miejsce – Paulina Ochman – 5b
Wyróżnienia: Hanna Jusiak – 5a, Oliwia Pastuszka 5a.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.