Konkurs „Ekologiczna zabawka”

Drodzy Uczniowie i Rodzice klas I-III, zapraszamy do udziału w konkursie na ekologiczną zabawkę z surowców wtórnych.
Warunki udziału: Wykonanie zabawki według własnego pomysłu z dostępnych surowców wtórnych
(np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach, zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe).
Uczestnicy dostarczają prace do 04.05.2023 r. do koordynatorów konkursu (sala 108, 107).
Prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.Regulamin-konkursu-EKO
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.05.2023r.
Koordynatorzy: Monika Gut, Małgorzata Kowalczuk

ZIMA W MIEŚCIE

Przypominamy, że każdy uczestnik zimy w mieście zobowiązany jest do posiadania:

LEGITYMACJI SZKOLNEJ;

– obuwia na zmianę;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

Program Zima w Mieście I Turnus

Jadłospis Zima w Mieście

 

„Wielkie Kasztanobranie”

Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z Rodzicami do udziału w akcji ” Wielkie Kasztanobranie”. Szczegóły akcji znajdują się na plakacie.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy Inny – Wszyscy Równi”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy Inny – Wszyscy Równi”.

Projekt ma na celu:

 • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozwijanie empatii,
 • kształtowanie tolerancji,
 • likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami,
 • przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Projekt będzie realizowany we wszystkich klasach.

O realizacji zadań z tego projektu będziemy informować na bieżąco. 

Szkolne Koło Misyjne

W naszej szkole od 3 lat działa Szkolne Koło Misyjne prowadzone przez p. Barbarę Trajer. Głównym celem Koła jest pozyskiwanie środków finansowych na rzecz pomocy  najbardziej potrzebującym dzieciom w krajach Afryki oraz Azji. Do tej pory, dzięki zebranym funduszom pomoc została udzielona dzieciom w Kongo oraz Syrii.  

Szkolny konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Tajemniczy ogród – wiosna Minęła kolejna zima i tajemniczy ogród znów budzi się do życia. Zieleń ożywia pusty, senny krajobraz. Mieszkańcy ogrodu wychodzą ze swych kryjówek i wracają z dalekich podróży. Już kwitną pierwsze kwiaty, śpiewają ptaki, szumią gałęzie okryte młodymi listkami. Pod wiosennym, błękitnym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie…

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym, którego organizatorem jest nasza szkoła.

• Technika i forma prac: malarstwo, rysunek, techniki mieszane (kolaż), tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), format prac: A3, konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na odwrocie pracy należy umieścić napis z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz klasę

Uczniowie klas I – III dostarczają prace wraz ze zgodą uczestnictwa w konkursie do p. Hanny Florjanowicz, a uczniowie klas IV – VIII do p. Ewy Czajki w terminie do 10 czerwca 2021 r.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Tajemniczy ogród – wiosna

Konkurs plastyczny ” Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem Konkursu  „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

 1. CEL KONKURSU:
 2. a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
 3. b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem,
 4. c) zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych,
 5. d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;
 6. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę – bombki, łańcuchy, aniołki, gwiazdy, mikołaje, bałwanki itp. Ozdoba ma być formą przestrzenną. Prace  konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. Można użyć materiałów naturalnych: papieru, słomy, szyszek, suszonych owoców, sznurka, różnego rodzaju ziaren, a także makaronu, masy solnej oraz materiałów recyklingowych itp.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie. Uczniowie powinni wykonywać prace samodzielnie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. a) Kategoria I: Klasy IV – V
 2. b) Kategoria II: Klasy VI – VIII
 3. TERMIN KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 4. a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz zdjęcia pracy w terminie do 20 grudnia 2020 r. na platformie Teams do nauczycielki plastyki pani Ewy Czajki. Karta zgłoszeniowa
 5. b) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.
 6. KRYTERIA OCENY:
 7. a) Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 8. b) W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

– pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

– pracochłonność i staranność wykonania,

– ogólne wrażenie estetyczne;

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
 2. a) Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 grudnia 2020 r.
 3. b) Dla laureatów Konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy. Karta zgłoszeniowa

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Jesień” dla klas 1-3

W naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs plastyczny pod tytułem „Jesień” dla klas 1-3 , pod kierownictwem Pani Anny Lipnickiej, Pani Wiolety Skwarek i Pani Aleksandry Dobrogowskiej. Na poziomie każdej klasy zostało wyłonionych trzech laureatów oraz wybrano prace wyróżnione. Uczniowie zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Zwycięskie prace zostały wywieszone na szkolnych tablicach.

Laureaci z klas pierwszych:

1 miejsce – Dawid Kacprzak 1b

2 miejsce – Amelia Miazek 1a

3 miejsce – Laura Skibicka 1c

Wyróżnienia:

Oliwia Kuling 1a

Tymulen Ama

Jakub Prokopczuk 1b

Adrian Łosiak 1c

Laureaci z klas drugich:

1 miejsce – Weronika Kowalska 2d

2 miejsce – Hubert Chomicz 2a

3 miejsce – Amelia Marczak 2b

Wyróżnienia:

Antoni Saboń 2a

Aleksandra Mazurek 2b

Julia Pańkowicz 2c

Lena Madej 2d

Laureaci z klas trzecich:

1 miejsce – Dominika Mazurek 3b

2 miejsce – Magdalena Zgorzałek 3a

3 miejsce – Siona Liubachiuska 3b

Wyróżnienia:

Oliwia Urbańczyk 3a

Zuzanna Iwaniuk 3a

Sebastian Wesołowski 3b

Gratulujemy!!