Laptopy dla uczniów klas czwartych

USTAWA

z dnia 7 lipca 2023 r.

o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli1)

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Art. 2. 1. W celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych:

1) uczniom klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniom publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, zwanych dalej „uczniami klasy objętej wsparciem”,

2) nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami”

– przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.

  1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.
  2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) dokonaniu zakupu komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami”, i przekazaniu ich uczniom klasy objętej wsparciem;

2) przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, zwanych dalej „bonami”.

4. Organem właściwym do udzielania wsparcia jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Całkowity tekst ustawy oraz rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem poniżej w załączonych plikach pdf.

Ustawa z 07.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 08.09.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 08.09.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo

zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy konkursów, regulaminy, programy merytoryczne oraz druk oświadczenia rodzica.

 

Dodatkowe informacje o konkursach można znaleźć  na stronie:

konkursy przedmiotowe (chemiczny, języka polskiego, geograficzny, matematyczny, historyczny, biologiczny, fizyczny)

https://konkursy.mscdn.pl/

języki obce

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/informacje-o-konkursac

 

Regulamin_konkursów_przedmiotowych_2023_2024
Przedmioty_Harmonogram_etap_szkolny
Przedmioty_Oświadczenie_rodziców_lub_prawnych_opiekunów
program_biologia_2023_2024
program_chemia_2023_2024
program_fizyka_2023_2024
program_geografia_2023_2024
program_historia_2023_2024
program_jezyk_polski_2023_2024
program_matematyka_2023_2024

jezyk obcy_ Harmonogram_etap_szkolny
Język obcy_ Oswiadczenie_rodzicow_lub_opiekunow_prawnych
Regulamin_konkursy_przedmiotowe_jezyki_obce_2023_24

„Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że podczas wakacji wzrasta ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię „Bezpieczne wakacje”.

 

W ramach tej kampanii w pociągach PKP Intercity, od kilku tygodni emitowany jest specjalny spot, a za kilka dni w mediach społecznościowych ( Tik Tok) , rusza kampania #w co nie pakuję się w wakacje, oraz webinarium dla opiekunów na Instagramie. Linki do odsłon kampanii znajdą Państwo w zakładce „aktualności” na stronie www.pkdp.gov.pl .

 

Zachęcamy też Państwa do włączenia się do kampanii. W związku z tym przesyłamy plakaty dla opiekunów i dzieci, prosząc o opublikowanie ich na Państwa mediach społecznościowych, stronach urzędu,  wg. Państwa uznania, stronach podległych jednostek. Zależy nam, aby plakaty i animacja oraz ulotki były widoczne tam gdzie dzieci i ich opiekunowie przebywają obecnie najczęściej, np.  na basenach, w domach kultury, basenach, czy placówkach organizujących letni wypoczynek. Do plakatów dołączamy ulotkę Państwowej Komisji.

 

Dołączamy również link do ulotki dotyczącej informacyjnej PKDP, którą również można umieścić na stronie lub wydrukować. Ulotka jest w wersjach językowych polskiej i ukraińskiej, niemieckiej, angielskiej:

https://drive.google.com/drive/folders/11QfiBGikV3-7Yb2nS3ndyj0OXzVzhVo0?usp=drive_link

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

po zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty zapraszam 6 lipca br. (czwartek):

klasa 8a w godzinach 9.00 – 11.00

klasa 8b w godzinach 11.00 – 13.00

 

 

Lato w Mieście 2023

 

Dzień dobry,

od 16 maja 2023 ruszają zapisy na Lato w Mieście 2023.
Wszelkie informacje znajdą Państwo w zakładce LATO W MIEŚCIE/Lato w mieście 2023.

Zaproszenie na szkolenie „Walka z depresją u dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim”

 

          Kuratorium Oświaty
                 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 15 lutego 2023 r.

WKS.0231.1.2023.AZ

                                                                                                               Dyrektorzy, nauczyciele,rodzice uczniów
                                                                                                               szkół i placówek
                                                                                                               w województwie mazowieckim

 

 

       Szanowni Państwo,

z okazji światowego dnia Walki z Depresją, Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zapraszają na szkolenie

Walka z depresją u dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim,
które odbędzie się w formule on-line
w dniu 15 marca 2023 w godzinach 10.00 -12.00.

 

Podczas wykładów, które wygłoszą dr n. med. Agnieszka Kałwa oraz dr n. med. Lidia Popek uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania m.in. dotyczące objawów depresji oraz sposobów jej zapobiegania i leczenia.

Proszę Państwa Dyrektorów o upowszechnienie wśród nauczycieli i rodziców informacji na temat szkolenia.

 

Link do logowania (zapisu) na szkolenie on-line (aktywny do 10 marca 2023 r.):
http://kuratorium.waw.pl/formularz-rejestracyjny-walka-z-depresja

 

Link do transmisji (dla osób zarejestrowanych na szkolenie)
będzie aktywny w dniu konferencji, tj. 15 marca 2023 r.:
https://youtube.com/live/8CBO_LQrbwY?feature=share

 

                                                                                                                            Z poważaniem

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

                                                                                                                                          Dorota Skrzypek

 

Zaproszenie na szkolenie_ 15 marca 23

Informacje o wszawicy

Ze względu na zgłoszenia rodziców o wszawicy prosimy o sprawdzanie głów dzieci.

Drodzy Rodzice!

Wszawica to niestety zjawisko powszechne. Wszawicą można się zarazić nie tylko w szkole, ale również w miejscach, gdzie jest duże skupisko ludzi, tj. basen, przedszkole, świetlica środowiskowa , galeria handlowa,. W celu zapobiegania występowania tego zjawiska i wzmocnienia współpracy między rodzicami a szkołą oraz zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole prosimy o systematyczne i dokładne sprawdzanie dzieciom czystości skóry głowy i włosów (co najmniej 2 razy w tygodniu). Jest to najlepsza forma skutecznego działania profilaktycznego, która w efekcie może zapobiec rozprzestrzenianiu się wszawicy. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy u dziecka należy natychmiast podjąć działania w celu wyczyszczenia włosów. W takiej sytuacji rodzice powinni poinformować rodziców dzieci, z którymi dziecko miało kontakt oraz szkołę, aby można było podjąć działania mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wszawicy. Dzięki współpracy i komunikacji na linii szkoła-dom możemy ograniczyć występowanie wszawicy. Zarażenie się wszami głowowymi może przytrafić się każdemu. Nikt tu nie jest winny, gdyż wszawica nie wynika z braku higieny. Czystość włosów nie ma wpływu na infekcje. Więcej informacji na stronie internetowej www.pokonajwszy.pl

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy a w szkole nie ma pielęgniarki.

KROK 1

Dyrektor placówki zarządza o poinformowaniu wszystkich rodziców o zagrożeniu.

KROK 2

U dzieci, u których stwierdzono wszawicę konieczne jest podjęcie niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.

KROK 3

W zależności o stopnia skali zagrożenia wszawicą. Dyrektor lub upoważniona osoba wychowawca lub nauczyciel informuje wszystkich rodziców uczniów lub wychowanków o stwierdzeniu wszawicy w szkole. Zaleca:

  • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
  • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
  • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

KROK 4

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

KROK 5

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,  jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

 

Wszawica – prosimy o sprawdzenie głów dzieci