BADANIA DOTYCZĄCE NAUKI CZYTANIA W INSTYTUCIE BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

Szanowni Państwo,

W Instytucie Biologii Doświadczalnej prowadzone są obecnie badanie dotyczące nauki czytania. Poszukiwane są dzieci z klas III-VI do grupy kontrolnej. Udział w badaniu wiąże się z wynagrodzeniem dla rodziców.

W załączniku znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych badań