ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

Informujemy, iż msza święta z okazji obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,  84. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 zostanie odprawiona w dniu 1 września 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w Kościele pw. św. o. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie

 

Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. (poniedziałek)

 

klasa godz. spotkanie z wychowawcą klasy

wejście do budynku szkoły

1a 9.00 sala gimnastyczna nr 1 Wejście D (od Sali gimnastycznej nr 1)
1b 9.00 sala 100 Wejście E (od boiska)
1c 9.00 sala gimnastyczna nr 2 Wejście E (od boiska)
2a 9.15 sala 207 Wejście B (po schodach)
2b 9.15 sala 205 Wejście B (po schodach)
2c 9.15 sala 206 Wejście B (po schodach)
3a 9.30 sala 107 Wejście B (po schodach)
3b 9.30 sala 204 Wejście B (po schodach)
3c 9.30 sala 108 Wejście B (po schodach)
4a 10.00 sala 203 Wejście C (od placu zabaw)
4b 10.00 sala 101 Wejście C (od placu zabaw)
4c 10.00 sala 303 Wejście C (od placu zabaw)
5a 10.15 sala 302 Wejście C (od placu zabaw)
5b 10.15 sala 210 Wejście C (od placu zabaw)
5c 10.15 sala 306 Wejście C (od placu zabaw)
6a 9.45 sala 305 Wejście B (po schodach)
6b 9.00 sala 306 Wejście A (główne)
7a 9.00 sala 308 Wejście A (główne)
7b 9.45 sala 307 Wejście B (po schodach)
8a 11.00 sala 304 Wejście A (główne)

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023 2024

 

Schemat wejść do szkoły 2023 2024

Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej, który od kilku lat jest  naszą szkolną  tradycją przy okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze I-III i starsze IV-VIII.

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 13.00

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 28 października 2022 r.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Regulamin szkolnego konkursu pieśni patriotycznej

zgoda na udział

LATO W MIEŚCIE 2022

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

tel./fax (22) 611-93-39

e- mail: sp376@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

wychowawca świetlicy Natalia Karbownik

e-mail: nkarbownik@sp376.pl

 

 

Warszawska Akcja „Lato w mieście” 18 lipca- 29 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, już od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w mieście”. Tak, jak dotychczas, warszawscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w okresie wakacji oraz zagwarantowane wszelkie atrakcje.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w mieście” odbywają się poprzez elektroniczny system zgłoszeń dostępny pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Strona zostanie aktywowana 10 maja br. Dnia poprzedniego, tj. 9 maja br. ukaże się oferta dla całej Warszawy.

Dla Państwa informacji, zamieszczamy harmonogram feryjnych punktów w dzielnicy Rembertów.

Harmonogram działania Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych i Punktów Specjalistycznych

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

(pełna nazwa szkoły)

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1],
 • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych oraz z wyjątkiem ostatniego turnusu).
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 3.10.2022 r.,
  po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e- mailowego: nkarbownik@sp376.pl lub SMS- owego: 723 371 382) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 8.09.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica
ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009
 • posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy
  i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 5. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa
  w Akcji „Lato w Mieście” 2022.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

Spotkania z Rodzicami

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się w dniach 15 i 16 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Organizacja roku – Spotkania z Rodzicami.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Szkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W dniu 19 stycznia 2022 r. w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

W kategorii klas I-III zwyciężyli:

I miejsce – Ewa Jasek – 2c,
Kalina Stubińska – 2c
II miejsce – Stanisław Zadrożny – 2a
Hanna Świderska – 1b
III miejsce – Krzysztof Michalak – 2a
Maria Broniewicz – 3b

Wyróżnienia: Aleksander Zarzecki – 2c, Lena Janicka – 2c, Alicja Ratowska – 1c

W kategorii klas IV-VIII  zwyciężyli:

I miejsce – Anhelina Mudrytska- 4a
II miejsce – Maria Ladzik – 5b
III miejsce – Paulina Ochman – 5b
Wyróżnienia: Hanna Jusiak – 5a, Oliwia Pastuszka 5a.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Wyniki Dzielnicowego Konkursu Literacko-Plastycznego Zdrowy Superbohater

Za nami druga edycja dzielnicowego konkursu literacko-plastycznego „Zdrowy Superbohater”. Konkurs odbywał się pod patronatem Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.

Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki z Rembertowa.

Spośród nich Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

 • przedszkola i oddziały przedszkolne:

I miejsce – Kuba Szczepański, Przedszkole „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”

II miejsce- Gabrysia Kuk, Pola Szuba,  Przedszkole „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”

III miejsce – Lena Kusz vel Sobczuk, Przedszkole „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”

Wyróżnienie: Damian Kurek, Przedszkole „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”

 • uczniowie z klas I – III

I miejsce – Anita Grudkowska, klasa 3a, Szkoła Podstawowa nr 376

II miejsce – Łucja Benklewska, klasa 2a,  Szkoła Podstawowa nr 189

III miejsce- Mateusz Brociek, klasa 1b, Szkoła Podstawowa nr 189

oraz Borys Stanik, klasa 3a, Szkoła Podstawowa nr 189

Wyróżnienie:

Cezary Brodowski- klasa 1 a, Szkoła Podstawowa nr 376

Ewa Jasek- klasa 2c, Szkoła Podstawowa nr 376

Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  Zostaną one dostarczone do poszczególnych szkół i przedszkoli. Wystawę prac będzie można zobaczyć w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

 

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca wszystkich wielbicieli czworonogów do wzięcia udziału w zbiórce darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.  Akcja potrwa do końca listopada.  Wszystkie produkty wkładamy do specjalnie przygotowanego pudła ustawionego przy wejściu do szkoły.

Lista darów:

– puszki dobrej jakości
– karma sucha dobrej jakości
– smycze
– obroże z metalowymi zapięciami, szelki
– kagańce tekstylne, szelki
– miski metalowe
– garnki, rondle
– środki czystości, płyny i szczotki do mycia misek
– środki dezynfekcyjne, płyny do mycia szyb, podłóg, Domestos
– ręczniki papierowe
– ręczniki tekstylne

W imieniu schroniska z góry bardzo dziękujemy za wszystkie dary.