Defibrylator AED w naszej szkole

Automatyczny zewnętrzny defibrylator już jest w naszej szkole.

„Automatyczny zewnętrzny defibrylator znajdujący się w budynku szkoły lub uczelni nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne. Nie tylko okresowe kursy z obsługi AED i z pierwszej pomocy dla młodzieży, ale i sama obecność AED pomogą zwiększyć świadomość u uczniów i studentów. Dzięki takim akcjom każdy, kto opuści szkołę czy uczelnię, będzie znał podstawy udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED.”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu

https://projektaed.pl/fundacja/aed-w-przedszkolu-szkole-i-na-uczelni/