Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017-2018

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
dodatkowymi dniami wolnymi od zająć dydaktyczno – wychowawczych
ustalonymi przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp.DataDzień tygodniaUzasadnienie
110 kwietnia 2019 r.środaegzamin gimnazjalny
211 kwietnia 2019 r.czwartekegzamin gimnazjalny
312 kwietnia 2019 r.piątekegzamin gimnazjalny
415 kwietnia 2019 r.poniedziałekegzamin ósmoklasisty
516 kwietnia 2019 r.wtorekegzamin ósmoklasisty
617 kwietnia 2019 r.środaegzamin ósmoklasisty

Dorota Jachnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 376