Dokumenty

W załączonych plikach specyfikacja laptopów dla czwartoklasistów oraz karta gwarancyjna.

 

Karta katalogowa – HP ProBook 440 G9

Karta gwarancyjna 2023 17 39

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376

Oświadczenie dla rodzica zapoznanie się z procedurami

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376

Procedura postępowania na wypadek zakażenia

Zarządzenie nr 11 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376
w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania prewencyjnego w okresie stanu
epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem COVID-19″

Procedura postępowania prewencyjnego

Instrukcja zdejmowania maseczki i rękawiczek

Załącznik_ instrukcja dezynfekcji rąk

Załącznik_ instrukcja mycia rąk

 

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte nr 376
w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie w okresie stanu
epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem COVID-19″

Zasady funkcjonowania SP376

Zał 1 deklaracja

Zał 2 zgoda na pomiar tem

Zał 3 _ oświadczenie stan zdr

Zał 4 rejestr dezynfekcji

Oświadczenie o zapoznaniu z zasadami

 

Regulamin korzystania z Microsoft Office 365

Realizacja rozporządzenia MEN

Program wychowawczo-profilaktyczny SP376

Mazowiecki informator dla Rodziców i Opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

Statut SP 376, stan na 03 lutego 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendium

Procedury przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków