Duplikaty

Opłaty za duplikaty

Opłaty za duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego

Przelew powinien być wystawiony na:

DBFO Dzielnicy Rembertów

04-401 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 28

NR konta: 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

Tytułem:

Nazwa i numer placówki – Szkoła Podstawowa nr 376

Imię i nazwisko dziecka (np. za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)

 

Opłata za duplikat legitymacji wynosi   – 9.00 zł

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego wynosi   – 26.00 zł

Duplikat będzie wydany po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty na konto.