Dzień zaduszny

W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) sekretariat
czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze
w godz. od 7:00 do 17:00 wg złożonych deklaracji.
W tym dniu nie ma obiadów.