Egzamin ośmioklasisty

a – terminarz/harmonogram egzaminów ósmoklasisty

E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022

 

b – komunikat o przyborach;

E8 EM Komunikat o przyborach 2022

c – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

E8 Komunikat o dostosowaniach 2022 pełna treść

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
 

E8 2022 Informacja pełny tekst