EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNY 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNY 2019

W roku szkolnym 2018/2019:

Egzamin gimnazjalny odbędzie w następujących terminach:
Część humanistyczna -10 kwietnia 2019 r.
Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
Część z języka obcego nowożytnego -12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

język polski – 15 kwietnia 2019 r.

matematyka – 16 kwietnia 2019 r.

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

Harmonogram przeprowadzenia egzaminów 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzenia egzaminu 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny