Elektromobilność

W związku z przystąpieniem naszej  szkoły do Projektu „Kobieta za kółkiem elektryka” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) w piątek – 7 grudnia w klasach I – III odbyły się zajęcia dot. wykorzystywania różnych  źródeł energii. Projekt ten ma upowszechniać wiedzę na temat elektromobilności, jako transportu przyjaznego dla środowiska. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest prąd, obejrzeli różne prezentacje, które pokazały, jak w przyszłości będą wyglądały środki transportu. Za udział w zajęciach szkoła otrzymała certyfikat „Przyjaciele Elektromobilności”