GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU SZKOŁY PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Sekretariat Szkoły 

w okresie ferii zimowych 15-26.01.2018

czynny  od poniedziałku do piątku  w godzinach  09.00-14.00