Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym sekretariat

szkoły jest czynny dla interesantów

w godz. 9.00-14.00.