HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI – spotkanie online

 

W dniach 4 – 5 listopada 2020 r. odbędą się zebrania wychowawców klas I – VIII z Rodzicami uczniów.

Wychowawcy klas spotkają się z Rodzicami online na platformie
MS OFFICE TEAMS zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

  4 listopada 2020 r. 5 listopada 2020 r.
godz. 17.00 klasy IV i V klasy I
godz. 17.30 klasy VI klasy II
godz. 18.00 klasy VII i VIII klasy III