Inauguracja roku szkolnego

Drodzy Uczniowie,

Nadchodzący rok szkolny stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Przyszłość będzie wymagała od was umiejętności przewidywania i planowania, jak również podejmowania decyzji, niejednokrotnie bardzo trudnych. Dlatego proszę, nie traktujcie szkoły jako miejsca rywalizacji.

Bądźmy wszyscy otwarci i tolerancyjni, pomagajcie sobie nawzajem. Aktywnie zdobywając wiedzę i umiejętności macie czuć się tutaj bezpiecznie.

Działajmy razem, świadomi swoich praw i obowiązków, dokonując właściwych wyborów. Wypracujmy wspólnie klimat, w którym cała społeczność szkolna będzie zabiegała o sukces szkoły, jako własny stwierdzając „Moja szkoła to ja”.

Zgłaszajcie wszystkie swoje inicjatywy i pomysły w ramach uprawnień jakie posiadacie. Miejcie wpływ na wygląd szkoły, na jej kształt i działanie.

Jako dyrektor chcę aktywnie uczestniczyć w Waszym życiu nie tylko szkolnym,
aby wiedzieć o waszych sukcesach ale i porażkach, aby móc wspólnie z Wami rozwiązywać problemy.

Drodzy uczniowie życzę wam w tym roku szkolnym wypracowania, jak najlepszych wyników w nauce – oczywiście każdy na swoją miarę. Godnie reprezentujcie naszą szkołę i dostarczajcie wzorów do naśladowania.

Do współpracy serdecznie zapraszam wszystkich rodziców, aby mogli Państwo decydować o sprawach ważnych dzieci.

Wszystkim nauczycielom, pedagogom w nowym roku szkolnym życzę radości i satysfakcji z pracy,
dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

Pierwszy września to nie tylko dla nas rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętajmy o swoich korzeniach. W tym roku obchodzimy 83. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Właśnie 83 lata temu, jak pisał Aleksander Kamiński niczym kamienie przez Boga rzucone na szaniec „poszli walczyć chłopcy
i dziewczyny, mężczyźni i kobiety,  o wolną i niepodległą Polskę”. Walczyli o to, abyśmy teraz my mogli żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. Pamięć o tej milionowej ofierze złożonej przez Polaków  jest potrzebna, pamiętajmy więc, że dbanie o dobre imię Polski, kultywowanie tradycji historycznych jest dzisiaj jednym
z podstawowych obowiązków każdego Polaka.

 

Dorota Jachnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie