Informacja o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo,
w związku z utworzeniem wspólnego funduszu socjalnego i prowadzenia wspólnej działalności socjalnej uprzejmie informuję iż wszelkie zapytania, wnioski proszę kierować do LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.
Kontakt:
telefon 22 611-93-91
siedziba ul. Kadrowa 9
04-421 Warszawa
miejsce składania wniosków osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30 (I piętro)