Informacje ogólne

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 376!

01 września 2017 r., zgodnie z reformą oświaty, w miejsce Gimnazjum nr 126, zostanie utworzona ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 376. Przejmie ona nie tylko zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte, ale również tradycję i wartości promowane w naszej placówce.

Od 2003 roku nosimy zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Za swoją działalność otrzymaliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę”. Dołączyliśmy do warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych i otrzymaliśmy certyfikat „Wars i Sawa”.

Co sprawia, że warto do nas dołączyć?

  • przyjazna atmosfera, otwartość na potrzeby dziecka;
  • mało liczne klasy, co pozwala na indywidualizację procesu dydaktycznego;
  • opieka psychologa i pedagogów specjalnych, zapewnienie wsparcia uczniom i ich rodzinom;
  • grono doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli;
  • możliwość nauki trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;
  • realizacja dla zainteresowanych interesujących programów nauczania m.in. zajęć dziennikarskich,  wiedzy o kulturze, filozofii;
  • prężna działalność Samorządu Szkolnego, np. prowadzenie sklepiku szkolnego;
  • własne, zamykane szafki dla każdego ucznia;
  • stołówka z bardzo smacznymi, gotowanymi na miejscu obiadami.

W razie pytań bez wahania
skontaktuj się z nami 🙂

Zadzwoń

+48 611 93 39

lub napisz do nas

Szkoła sprzyjająca nauce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 376 będą uczyć się w nowoczesnej szkole! Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. Nasze atuty to pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne oraz komputery. Zaplecze sportowe obejmuje dwie sale gimnastyczne, salę do tenisa stołowego, siłownię i kompleks boisk. Na najmłodszych czeka wspaniały plac zabaw.

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Otrzymaliśmy tytuł „Bezpiecznej Szkoły”. Budynek objęty jest stałym wizyjnym monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym, a w czasie przerw nauczyciele pełnią stałe dyżury.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele niebezpieczeństw w postaci uzależnień, chorób, patologii niesie ze sobą współczesny świat. Aby temu przeciwdziałać realizujemy programy profilaktyczne, projekty wychowawcze, happeningi, imprezy ekologiczne.

Uwrażliwiamy dzieci i młodzież na potrzeby innych. Co roku prowadzimy zbiórkę darów rzeczowych i pieniężnych, którymi wspomagamy m.in. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. Zbieramy środki dla hospicjów, pomagamy określonym osobom i instytucjom.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 376 pomożemy rozwijać pasje i talenty, znajdziemy pomysł na spędzanie wolnego czasu, proponując udział w zajęciach dodatkowych, projektach, konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Organizujemy wyjazdy do teatrów i muzeów, wycieczki i Zielone Szkoły. Co roku zwiedzamy Europę! W roku szkolnym 2017/2018 jedziemy do Madrytu!