Klucze do szafek – kaucja

UWAGA !!!

Uczniowie klas III, IV wpłacają kaucję za kluczyk do szafki w szatni w wysokości: 20 zł.

u wychowawcy.

Nowo przyjęci uczniowie do klas  pozostałych wpłacają kaucję w wysokości: 20 zł.

 w pokoju 312.