Konferencja „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00. W załączeniu przekazujemy zaproszenie z linkiem do rejestracji oraz program konferencji.

zaproszenie na konferencję strona www KO 4.02.2020

program konferencji 04.02.2020.