Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego.

 

Organizatorem konkursów językowych jest MKO – szczegółowe informacje

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 43 z dnia 14 września 2022 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

 

Regulamin i harmonogramy znajdują się w zakładce Regulamin i załączniki.

 

Obowiązujące programy merytoryczne w zakładce Programy merytoryczne.

 

Istotne informacje:

 

 – Tak jak w roku ubiegłym harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzenia w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.
 – Wglądy odbywają się w trybie bezpośrednim. Regulamin określa możliwość wglądu w odniesieniu do uzyskanego przez uczestnika wyniku.
 – Tytuł finalisty uzyskają ci uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia.