Konkursy Przedmiotowe

Konkursy Przedmiotowe – start 19 października 2021 r.

 

Zgodnie z harmonogramem tegoroczna edycja Konkursów Przedmiotowych rozpoczyna się 19 października 2021 r. (konkurs polonistyczny).

Zgłaszanie uczniów do konkursów przedmiotowych:

1. Rodzic zgłasza udział dziecka w konkursie poprzez przekazanie nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych  wypełnionego Oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych). Zgłoszenie musi nastąpić przed etapem szkolnym danego konkursu
2. Szkoła zgłasza wszystkich uczestników etapu szkolnego konkursów poprzez wprowadzenie ich danych i wyników na Panel konkursów po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac.
3. Terminowe zgłoszenie (Harmonogram konkursów Załącznik nr 1_1) uczestników danego konkursu przez szkołę jest podstawą przy kwalifikacji do etapu rejonowego.

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 31 z dnia 7 września 2021 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Regulamin i harmonogramy znajdują jako załączniki Regulamin i załączniki – na stronie internetowej:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=472

Obowiązujące programy merytoryczne w zakładce Programy merytoryczne na stronie internetowej:

 

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=470

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

  • Tak jak w roku ubiegłym harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzania w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.
  • Na etapie rejonowym konkursy przedmiotowe będą przeprowadzane w małych grupach w wybranych szkołach lub placówkach przez Komisje Rejonowe lub Międzyszkolne. Prace uczestników będą sprawdzane przez Rejonowe Komisje Konkursowe we właściwych Wydziałach MSCDN.