List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych.