List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 str 2