Najważniejszy turniej szachowy

Ostatni turniej w roku szkolnym 2017/2018r miał miejsce na hali Torwar, w którym brały udział szkoły z całej Polski uczestniczące w programie „Wars i Sawa” oraz z programu „Edukacja przez szachy w szkole”. Na starcie zgłoszonych było ok. 600 uczniów. W każdej grupie wiekowej uczestniczyło po ok. 100-130 uczniów. Średnia punktów uczniów z całej drużyny wynosiła ok. 66 proc możliwych do uzyskania, co stanowi w tej dyscyplinie bardzo dobry wynik. W rywalizacji  zespołowej szkoła wywalczyła 10 miejsce  spośród wszystkich szkół w Polsce oraz 6 miejsce wśród szkół warszawskich.  Najlepsi uczniowie w rywalizacji indywidualnej to Piotr Żak- 8 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz Krzysztof Urych- 11 miejsce (w ostatniej rundzie walczył od 1-3 miejsce na 120 zawodników!).

W kategorii wiekowej pierwszych klas (na 208 zawodników!) Piotr Żak  zajął 8 miejsce, Jan Bogut  – 14 miejsce, Krzysztof Żak27 miejsce , Adam Baran46 miejsce.
W kategorii wiekowej trzecich klas chłopców ( startowało łącznie 275 zawodników, która podzielona była na dwie grupy).   W swojej grupie Krzysztof Urych zajął 11 miejsce, a w ostatniej rundzie walczył o 1-2 miejsce. Szymon Oliński – 28 miejsce,  Filip Rynicki 46 miejsce, Oliwier Woźniak  – zajął 78 miejsce. Mateusz Bąk –  w swojej grupie zajął 17 miejsce.
W kategorii dziewcząt klas III (na 107 zawodniczek) Lidia Janiszek zajęła 64 miejsce.