Ogłoszenie Intendenta

Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora szkoły od września 2022 r. wydawane będą TYLKO obiady jednodaniowe. Zmienia się również cena obiadu:

II danie z kompotem będzie wynosiło 6,00 zł.

 

Opłaty, jak dotychczas będą pobierane ,,z góry” za nadchodzący miesiąc żywieniowy.

Nieprzestrzeganie terminów wnoszenia opłat będzie skutkowało tym, że dziecko nie otrzyma posiłku.

Przypominam, że czas przeksięgowania płatności przez bank wynosi 24h (opłata dokonana przez Państwo w poniedziałek, u mnie może być widoczna dopiero
w środę rano)

Przypominam o zgłaszaniu do godz.9.00 nieobecności dziecka na obiedzie.

Odliczenia będą uwzględniane TYLKO za dni zgłoszone do intendenta drogą elektroniczną przez dziennik Librus lub tel. 611 93 39 wew.27

w godz. 7.00 -14.00.

 

 

 

intendent

Małgorzata Komuda