Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy Inny – Wszyscy Równi”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy Inny – Wszyscy Równi”.

Projekt ma na celu:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozwijanie empatii,
  • kształtowanie tolerancji,
  • likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami,
  • przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Projekt będzie realizowany we wszystkich klasach.

O realizacji zadań z tego projektu będziemy informować na bieżąco.