Ograniczona praca szkoły

 

 

W dniach 9-10 kwietnia 2020 r. oraz 14 kwietnia 2020 r. wszystkie sprawy proszę przesyłać drogą mailową na adres szkoły sp376@edu.um.warszawa.pl