Pierwsza pomoc ratuje życie

W czerwcu w naszej świetlicy odbyły się zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy. Celem spotkania było przekazanie uczniom praktycznych zasad  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde dziecko mogło wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów. Dzieci z zaangażowaniem ćwiczyły masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Nauczyły się również jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej. Spotkanie poprowadziła mama Antosi, uczennicy z klasy 2a.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe przeprowadzenie zajęć.

Wychowawcy świetlicy