Pilny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Pilny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Szanowni Rodzice,

Zwrócono się do nas o przekazanie w trybie pilnym komunikatu wraz z linkiem, w celu zamieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz ewentualnego wysłania za pomocą dziennika elektronicznego, następującej treści:

 

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

 

Z poważaniem

Dorota Jachnik