Płatności za żywienie – DANE DO PRZELEWU

Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora szkoły od września 2022 r. wydawane będą TYLKO obiady jednodaniowe.

 

Opłaty, jak dotychczas będą pobierane ,,z góry” za nadchodzący miesiąc żywieniowy.

Nieprzestrzeganie terminów wnoszenia opłat będzie skutkowało tym, że dziecko nie otrzyma posiłku.

Przypominam, że czas przeksięgowania płatności przez bank wynosi 24h (opłata dokonana przez Państwo w poniedziałek, u mnie może być widoczna dopiero
w środę rano)

Przypominam o zgłaszaniu do godz.9.00 nieobecności dziecka na obiedzie.

Odliczenia będą uwzględniane TYLKO za dni zgłoszone do intendenta drogą elektroniczną przez dziennik Librus lub tel. 611 93 39 wew.27

w godz. 7.00 -14.00.

 

 

 

intendent

Małgorzata Komuda

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

 

Informuje ,iż zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci za miesiąc marzec 2021 zostały naliczone i rozpoczęła się ich realizacja.

 

Po konsultacji z Dyrektorem  placówki w celu zabezpieczenia ostatniego tygodnia kwietnia, co do którego nie zapadła jeszcze decyzja o formie prowadzonej dalszej nauki, ,zwroty” za obiady zostały pomniejszone o kwoty należne za rodzaj posiłku przypisanego do ucznia.

Rozliczenie z Państwem, pozostającej  w dyspozycji intendenta kwoty, nastąpi w miesiącu maju.

 

 

Pozdrawiam Małgorzata Komuda.

 

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

 

Zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci

w miesiącu marcu 2021 będą  realizowane najwcześniej 

po ogłoszeniu przez Ministra Oświaty decyzji co do dalszej nauki dzieci klas 1-3

po 19 kwietnia 2021.

 

 

Pozdrawiam Małgorzata Komuda.

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE


NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 

Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..

 

ODPISY ZA DNI NIEOBECNE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z INTENDENTEM.

WPŁATY PRZELEWEM PROSZĘ DOKONYWAĆ W DANYM MIESIĄCU TYLKO W DNIACH GOTÓWKOWEGO ZBIERANIA ZA ŻYWIENIE!!!!

Tel. Kontaktowy do intendenta; 22 611 93 39 w 27