Płatności za żywienie – DANE DO PRZELEWU

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

 

Informuje ,iż zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci za miesiąc marzec 2021 zostały naliczone i rozpoczęła się ich realizacja.

 

Po konsultacji z Dyrektorem  placówki w celu zabezpieczenia ostatniego tygodnia kwietnia, co do którego nie zapadła jeszcze decyzja o formie prowadzonej dalszej nauki, ,zwroty” za obiady zostały pomniejszone o kwoty należne za rodzaj posiłku przypisanego do ucznia.

Rozliczenie z Państwem, pozostającej  w dyspozycji intendenta kwoty, nastąpi w miesiącu maju.

 

 

Pozdrawiam Małgorzata Komuda.

 

DRODZY  RODZICE  UCZNIÓW SP 376

 

Zwroty pieniężne za niewykorzystane obiady Waszych dzieci

w miesiącu marcu 2021 będą  realizowane najwcześniej 

po ogłoszeniu przez Ministra Oświaty decyzji co do dalszej nauki dzieci klas 1-3

po 19 kwietnia 2021.

 

 

Pozdrawiam Małgorzata Komuda.

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY ZA ŻYWIENIE


NAZWA ODBIORCY:

DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


ADRES ODBIORCY :

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 

Tytuł Przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku

(pełen obiad czy II danie)

Opłata za obiad na miesiąc/rok……..

 

ODPISY ZA DNI NIEOBECNE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z INTENDENTEM.

WPŁATY PRZELEWEM PROSZĘ DOKONYWAĆ W DANYM MIESIĄCU TYLKO W DNIACH GOTÓWKOWEGO ZBIERANIA ZA ŻYWIENIE!!!!

Tel. Kontaktowy do intendenta; 22 611 93 39 w 27