Poczytaj mi starszy kolego!

W naszej świetlicy odbywają się cykliczne spotkania z książką. W ramach projektu starsi uczniowie raz w tygodniu czytają swoim młodszym kolegom z klas I-III. Projekt ma na celu upowszechnienie czytelnictwa oraz rozbudzenie w dzieciach potrzeby czytania.