„Połączeni wolontariatem”

„Połączeni Wolontariatem”
Rozpoczynamy realizację kolejnego działania w ramach miejskiego projektu rozwoju wolontariatu „Ochotnicy warszawscy”. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy wszystkie publiczne szkoły podstawowe z terenu dzielnicy.
W projekcie „Połączeni wolontariatem” wezmą udział nie tylko czytelnicy biblioteki, ale też uczniowie szkół: SP nr 189 z Oddziałami Integracyjnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, SP nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie oraz SP nr 376 im. Bohaterów Westerplatte. Podczas spotkania dyrektorów i koordynatorów wolontariatu ze wszystkich instytucji partnerskich omówiono szczegóły inicjatywy i dopracowano plan działania.
Celem przedsięwzięcia jest integracja ochotników działających w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie Rembertowa. Uświadomienie wolontariuszom, że Wolontariat to jedność, wspólna idea, a nie rywalizacja i niezależnie od instytucji, w której są wolontariuszami przyświeca im jeden cel: dobrowolne działanie na rzecz innych.
Program zakłada przeprowadzenie warsztatów, podczas których wolontariusze stworzą ulotki lub plakaty promujące wolontariat z wykorzystaniem loga wszystkich instytucji partnerskich. Najlepszy autorski projekt ulotki/plakatu, będzie promował wolontariat we wszystkich instytucjach biorących udział w działaniu. Ponadto wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu wezmą udział w szkoleniu na temat tworzenia podcastów. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać nagrywając własne podcasty promujące nie tylko wolontariat, ale również dotyczące ich zainteresowań, fascynacji czytelniczych, hobby itp. Projekt zakończy się uroczystym wręczeniem dyplomów podczas Dnia Wolontariusza.
Działanie finansowane jest ze środków m. st. Warszawy.