Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog szkolny

Zapraszam do ćwiczeń oddechowych – jeden z elementów ćwiczeń koncentracji uwagi

Trening uwagi – ćwiczenia oddechowe

 

Kolejna porcja propozycji zadań do wykonania w wolnym czasie 

Ćwiczę moją koncenrtację nr 9

Ćwiczę moją koncentrację nr 10

Ćwiczę moją koncentrację nr 11

 

Dzisiaj kolejna porcja zadań trenujących naszą koncentrację uwagi, dodatkowo zamieszczam jeszcze mapę myślową – pomysł na skuteczniejsze zarządzanie czasem. 

Jak_efektywniej_zarzadzac_czasem_mapa_mysli

Ćwiczę swoją koncentrację nr 6

Ćwiczę swoją koncentrację nr 7

Ćwiczę swoją koncentację nr 8

 

Zachęcam wszystkich uczniów do skorzystania z zamieszczonych materiałów w ramach cyklu Treningu Skupiania Uwagi

Ćwiczę moją koncentrację nr 1

Ćwiczę moją koncentrację nr 2

Ćwiczę moją koncentrację nr 3

Ćwiczę moją koncentrację nr 4

Ćwiczę moją koncentrację nr 5

Psycholog szkolny 

Zamieszczam materiał dzięki któremu, możecie udoskonalić swój proces uczenia się

TRENING POZNAWCZY

 

Zachęcam wszystkich do przeczytania materiałów w wolnym czasie. 

JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO SYSTEMATYCZNEJ NAUKI POZA SZKOŁĄ

Zadbaj o bezpieczeństwo

Logopeda

 

Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową…

– Antoine Rivarol

 

Trzeci migdał – każdy o nim słyszał, ale nie każdy wie, jaką rolę odgrywa w naszym organizmie i kiedy może stać się szkodliwy dla dziecka 
Na pytania te odpowiada dr n. med. Michał Michalik w poniższym artykule.
Zachęcam do jego  lektury: 

https://www.medexpress.pl/problematyczny-trzeci-migd…/72668…

Zachęcam wszystkich Państwa do utrwalania materiału językowego, językowo-obrazkowego, jaki posiada każde dziecko uczęszczające na terapię logopedyczną. Poniżej zamieszczone zostały m.in. propozycje dodatkowych ćwiczeń usprawniających pracę narządu artykulacyjnego, materiał informacyjny dotyczący prawidłowej realizacji głoski [r], a także ciekawe materiały językowe, krótkie ćwiczenia i pomoce logopedyczne dotyczące realizowanych głosek przez dzieci będące w terapii.

Chcę, aby moje dziecko poprawnie mówiło głoskę [r]

Ćwiczenia narządu artykulacyjnego (1)

ZESTAWY_DWUWYRAZOWE__CZ_

Tabela_z_głoską__s____związki_dwuwyrazowe

Tabela_z_głoską__ś____śródgłos

Gra planszowa utrwalająca głoskę L

 

sp376.pl/…/Gra-planszowa-utrwalająca-głoskę-l.pdf

 Pytania_do_gry_planszowej_utrwalającej_głoskę__l_

Karty_do_pytań___gra_planszowa_utrwalająca_głoskę__l_

Krzyżówka_urwalająca_głoskę__r_

Memory_logopedyczne___różnicowanie_głosek_szumiących_i_syczących_w_wyrazie

 

Biblioteka szkolna

Czytanie uspokaja