Profilaktyka zdrowotna

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

 Rodzicu,

 

 • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostały zawieszone od 12 marca br. W dniach 12 i 13 marca br. są prowadzone działania opiekuńcze dla uczniów, dla których rodzice nie mają jeszcze opieki.
 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 • Poleć dziecku sprawdzanie wiadomości na LIBRUsie, bo właśnie tutaj nauczyciele, będą przesyłać zadania do wykonania.
 • Kontroluj swoje dziecko, niech nie spotyka się z rówieśnikami w centrach handlowych, bo to znacznie zwiększa ryzyko zarażenia.

 

Uczniu,

 

 • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie  oznacza dni wolnych od nauki;
 • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczyciela;
 • Nauczyciele przygotowują dla Was prace do wykonania, dlatego systematycznie odbieraj i wykonuj prace zlecone z danych zajęć edukacyjnych.
 • Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Na platformie epodreczniki.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego
przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu
w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Warszawa, 26.02.2020 r.

 1. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 Wirus przenosi się:

bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem).

pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

 1. Dlatego też zaleca się:
  a) Podczas kontroli transportu indywidualnego (samochody osobowe, tiry, inne, do których nie wchodzi się podczas kontroli):
  – zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m);
  – po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu;
  – pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  b) Podczas kontroli transportu zbiorowego (autokary, busy i inne, do których wchodzi się podczas kontroli), w trakcie której nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości:
  – założyć maseczkę na nos i usta pamiętając, aby jej brzegi możliwie ściśle dolegały do skóry twarzy; osoby noszące okulary powinny pamiętać o tym, aby najpierw założyć maseczkę, a następnie okulary;
  – maseczki nie powinno się dotykać w trakcie używania, zdejmować jej i ponownie zakładać tej samej, a także nosić dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne);
  – założyć rękawiczki ochronne – jeśli dostępne,
  – po wykonaniu czynności zdjąć rękawiczki, maseczkę i usunąć je od razu do pojemnika na odpady lub do worka, który jak najszybciej usunąć do odpadów;
  – po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu;
  – pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  c) w przypadku kiedy osoba z kontrolowanego pojazdu ma widoczne objawy chorobowe takie jak: gorączka, silny kaszel, trudności w oddychaniu:
  – zabezpieczyć ją w maseczkę ochronną i w razie konieczności wezwać karetkę pogotowia; poinstruować, że:
 • powinna zgłosić się jak najszybciej do lekarza w celu zasięgnięcia porady,
 • nie powinna zdejmować maseczki, ale też nosić jej dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne),
 • powinna zachować bezpieczną odległość (1-1,5 m) kontaktując się z innymi osobami,
 • jeśli jest taka możliwość powinna przesiąść się na koniec autobusu w odległości minimum 1 metra od pozostałych pasażerów,
 • jeśli podróż będzie trwała dłużej niż 2 godz.:
 • po zdjęciu maseczki należy usunąć ją wprost do pojemnika na odpady lub do woreczka, który jak najszybciej należy usunąć do odpadów,
 • zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem,
 • pamiętać o tym, aby podczas kaszlu lub kichania usta i nos zasłaniać chusteczką jednorazową, którą należy usunąć do odpadów lub woreczka na odpady (jw.) lub kichać i kasłać w zgięcie łokciowe,
 • nie kasłać, nie kichać w kierunku innych osób;
  – jeśli podróżuje z krajów gdzie występują zakażenia koronawirusem  (szczególnie z Chin, Korei Płd., Włoch) i nie minęło 14 dni od czasu przebywania w tym kraju – nie powinna kontynuować podróży. Należy wezwać karetkę pogotowia, która przetransportuje osobę do szpitala lub oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego;
  – z pozostałym osobom z kontaktu z osobą chorą należy przekazać ulotkę bądź przekazać informację w niej zawartą (okienko poniżej).
 1. Preferowany rodzaj maseczek: wg WHO i ECDC – maseczki N95, FFP2 lub równoważne.
 1. Preferowany rodzaj rękawiczek: cienkie, jednorazowe, rodzaj materiału nie ma znaczenia.

Treść informacji dla podróżujących:

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl