Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 – Szkoła ponadpodstawowa

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W załączeniu przesyłam harmonogram postępowania rekrutacyjnego.
Jest on również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:
https://liblink.pl/is5ZpkEAKF

 

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022

 

 

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022