Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 – Szkoła podstawowa

Szanowni Rodzice,

rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br., prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Poniżej zamieszczamy harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Biura Edukacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-sp