Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 – Szkoła ponadpodstawowa

Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Link:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie Biura Edukacji:

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja