Rekrutacja do klas pierwszych – szkoła ponadpodstawowa

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Od 15 czerwca br.  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

 

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

– Jak wypełnić i złożyć wniosek,  

– Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,

– Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,

– Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

  • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

 

 

 

 

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminów w 2020 roku oraz harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

 

1._Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych___komunikat_MEN

2._Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020_2021

3._Prezentacja___zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r

 

Poniżej link do strony, na której uczniowie mogą zapoznać się ze szkołami ponadpodstawowymi w Warszawie, oraz obejrzeć materiały promocyjne tych szkół.

https://spw.edu.pl/mod/folder/view.php?id=442

 

Linki do filmów z prezentacją klas na stronie szkoły Facebook:

 

Klasa 1 A

https://www.facebook.com/kosciuszkolilo/videos/844803312685842/

Klasa 1 B 

https://www.facebook.com/kosciuszkolilo/videos/626053477946883/

Klasa 1 C

https://www.facebook.com/kosciuszkolilo/videos/223577615546855/

Klasa 1 D

https://www.facebook.com/kosciuszkolilo/videos/1526057177570499/

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klasy VIII na spotkania informacyjne w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.
W załączniku zamieszczamy Harmonogram spotkań.

Terminy dni otwartych w Szkołach Ponadpodstawowyc – arkusz excelowy spakowany w formacie.zip